Medlemstilbud

Medlemstibud

Tjenesten «Smarttelefonen» hjelper deg med telefon og nettbrett

Ring «Smarttelefonen» på 22 600 700 og få hjelp med smarttelefonen.

Av Anders Rasch

Har du spørsmål i forbindelse bruk av nettbrett eller smarttelefon?

I så fall kan du ringe Pensjonistforbundets nye hjelpetelefon for digitale spørsmål. En telefontjeneste vi rett og slett kaller Smarttelefonen.

 

Tjenesten er gratis

Nummeret til Smarttelefonen er 22 600 700

Smarttelefonen har åpningstid:

· Tirsdag fra klokken 09.00 til 12.00

· Onsdag fra klokken 09.00 til 12.00

· Torsdag fra klokken 09.00 til 12.00

Vi har valgt å fokusere på nettbrett og smarttelefon, ikke pc.

Full anonymitet

Alle som ringer denne tjenesten er garantert anonymitet, og rådgiverne har taushetsplikt.

For at Pensjonistforbundet skal kunne levere en best mulig tjeneneste og finne ut om Smarttelefonen er nyttig, ønsker vi på enkelt vis å loggføre

  • · antall innringere
  • · type spørsmål
  • · om vi klarte å gi et tilfredsstillende svar over telefon

Denne enkle loggføringen skal både brukes til å utvikle telefontjenesten faglig, men også si noe om hvor mange rådgivere vi bør ha på plass i de aktuelle åpningstidene.

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer spørsmål angående digitale banktjenester.


Medlemstilbud

Dersom noen ønsker råd om ordninger i NAV, kan du kontakte Nenad Doder –

helst på e-post:

Eller på telefon: 905 48 414

 


 

Pensjonistforbundets medlemsfordeler

Pensjonistforbundet har inngått avtaler med en rekke firmaer om fordeler og rabatter for alle medlemmene. Det gjelder ved kjøp av biler, reiser, personlig utstyr og diverse rådgivning.

Ta en titt