Politikere med løfter om forhandlingsrett og bedre kommuneøkonomi

Publisert: 06/09/2021 Oppdatert: 06/09/2021

Det handlet ikke overraskende mest om penger da ni kandidater fikk spørsmål om hva de ville gjøre for pensjonistene.
Pensjonistforbundet avlegger samtlige 19 valgdistrikter besøk før høstens stortingsvalg. Landets desidert største organisasjon for pensjonister og trygdede (250.000 medlemmer på landsbasis) har gjort det til en liten tradisjon å spørre ut stortingskandidatene på forhånd.

Det ble gjort både i 2017 og i år, i Oslo også før kommunevalget for to år siden.

På grunn av pandemien var det bare de som hadde meldt seg på forhånd som fysisk kunne følge debatten i Folkets Hus, der ni stortingskandidater deltok, åtte fra Oslo og en fra Viken, skriver Fri Fagbevegelse.

Forhandlingsrett og regulering av pensjonene, kommuneøkonomi, tiltak mot ensomhet, Personlig brukerassistanse og boligpolitikk ble listet opp som temaer på forhånd, men med så mange politikere og en debattid på to timer, strakk ikke tiden helt til.

Forhandlingsrett og lønnsvekst

Pensjonistforbundet har lenge hatt som krav at de skal ha forhandlingsrett og at pensjonene ikke skal underreguleres, men reguleres etter lønnsveksten.

Leder Jan Davidsen, innledet med å rose Stortinget for å ha hevet minstepensjonen i vår, men forbundet vil også gjøre noe med pensjonene som ligger i sjiktet rett over minstepensjonistene.

Davidsen sier landets pensjonister de siste årene har tapt kjøpekraft, i strid med Stortingets forutsetninger.

Geir Martinussen snakket for de mange statsansatte som da pensjonsreformen for offentlig ansatte trådte i kraft 1. januar 2011, ble lovet at pensjonen skulle øke jo lenger man jobbet utover aldersgrensen på 67 år.

– Vedtaket har ført til at pensjonen fra Statens Pensjonskasse reduseres kraftig – eller blir satt helt ned til null – avhengig av hvor lenge vi jobber etter fylte 67 år. Embetsverket og politikerne har faktisk tenkt ut et system som i realiteten straffer dem som velger å stå lenge i jobb. Samtidig har de samme politikerne stadig framhevet hvor viktig det er for samfunnet at vi jobber lengst mulig, poengterte Martinussen.

Pensjonistforbundet har lenge jobbet med å få politikerne med på en endring av pensjonsreformen. SV og Frp ble i fjor enige om et kompromiss, som kan legge grunnlaget for det.

Mange interessante  lovnader:

Les mer