Har du lyst til å gjøre en innsats for pensjonistforeningen din

Publisert: 02/11/2022 Oppdatert: 08/11/2022
Året går fort og på nyttskal Oslopensjonistene avholde årsmøte. Flere styremedlemmer er på valg.

Vi søker nå interesserte medlemmer til å delta i videreutviklingen av vår pensjonistforening. Ønsker du å delta i styrearbeidet, ber vi deg ta kontakt med en av oss som sitter i valgkomiteen så kan vi ta en prat om foreningens aktiviteter. Det vil være fint om du også sender oss et lite skriv der du presenterer deg og forteller litt om hva du har drevet med i livet samt litt om hvorfor du vil delta i foreningens arbeid.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen:

Steinar Simonsen - komiteleder - 90524228 - stesim44@gmail.com 

Jorunn Thorsen - 90890554 - jossasa05@gmail.com 

Lasse Ramdahl - 91198638 - lasse.ramdahl@gmail.com 

Vennlig hilsen

Valgkomiteen.