Nye omsorgsboliger på Teisen

Publisert: 28/10/2021 Oppdatert: 20/11/2021
«På Oslos tak» på Teisen med utsikt i alle himmelretninger bygger Frelsesarmeen omsorgsboliger. Oslo Kommune, Alna Bydel, har tilvisningsmyndigheten over hvem som kan bo der. Så Frelsesarmeen skal drifte sentret. Dette er det andre senteret som Frelsesarmeen har bygd og drifter for kommunen.

Det er litt av et byggeprosjekt som Frelsesarmeen er i gang med. Det 6 etasjes bygget skal romme 87 leiligheter samt fellesarealer for omsorgsbygget.  I tillegg bygges det gamle skoleanlegget om til en stor barnehage.

-Omsorgsbygget får uteareal både mot barnehagen og på den andre siden av bygget, slik at beboerne kan velge om de vil se/høre barn som leker eller velge å være ute på den siden hvor det er mer rolig.  Det gamle skoleanlegget ble byget i 1923, og har vært brukt både som grunnskole, videregående skole og nå sist som Kriminalomsorgens utdanningssenter. Prislappen for alt sammen er på i overkant av 600 mill. kroner, opplyser Frode Åsenden, økonomi leder i Frelsesarmeens Eiendommer AS. Selskapet er heleid av Frelsesarmeen.

For de mange som er kjent i område kneiser det et høyt bygg i dag på Teisen – nært Solvang Helsehus. Dette bygget eier også av Frelsesarmeen, og huser 84 ordinære utleieleiligheter. Det blir nærmeste nabo til det nye omsorgsbygget.

Omsorgsbygget ,Teisen Omsorg+, tilfredsstiller kravene som Oslo kommune stiller til Omsorg+. Det vil si at bygget inneholder lokaler som kan benyttes til ulike funksjoner – som trimrom, fysioterapeut, frisør mm. – Viktigst er kanskje at det etableres en kantine som både beboerne og andre i området kan komme for å kjøpe et måltid mat, sier Åsenden.

Leilighetene er rundt 50 kvm med stue, kjøkken, soverom og bad. Leilighetene er tilpasset den eldre målgruppen. Det er beregnet at bygget ferdigstilles i løpet av sommeren.

Frelsesarmeen har bygd og drifter et tilsvarende Omsorgs+-senter på Ensjø.