Nye regler for litt åpnere samfunn

Publisert: 13/01/2022 Oppdatert: 13/01/2022
Dette er de nasjonale tiltakene
Gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Utdrag fra Regjeringens informasjon den 13. januar:

Generelle smittevernråd
• Praktiser god hånd- og hostehygiene
• Vaksiner deg
• Hold deg hjemme ved sykdom
• Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Avstand og sosial kontakt
• Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
• Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
• Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
• Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
• Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg
• Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
• Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning
• Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære
• Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig
• Anbefaling om å unngå håndhilsning
• Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
• Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

Munnbind
• Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
• Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Arrangementer og sammenkomster
• Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
• Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
• Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
Utendørs: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud for publikum innendørs.
• Offentlige arrangementer innendørs:
Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
Munnbindpåbud for publikum.
• Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
• For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
• Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
• Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
• Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Kollektivtransport
• Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.
• Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.
• I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Serveringssteder
• Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
• Skjenking skal skje ved bordene.
• Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
• Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
• Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Karantene og testing
• Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
• Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
• Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
• Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
• I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.
Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Full oversikt