Nyttige tips i eldrerådsarbeid

Publisert: 25/09/2021 Oppdatert: 23/10/2021

Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn sendes ut i hele landet. Den skal gjøre arbeidet lettere for eldrerådene.

 

Mange har deltatt i utviklingen av håndboken.

Alle foto: Oda Hveem

Skrevet av:

Anders Rasch

Målet er at eldre skal kunne være aktive, delta i samfunnet og unngå ensomhet. Nå får alle landets eldreråd en håndbok til hjelp i arbeidet, på initiativ fra Pensjonistforbundet. 

Mange har deltatt i utviklingen av håndboken – kommuner, Husbanken og KS.

Anerkjenner arbeidet

Det er Pensjonistforbundet som har tatt initiativ og som nå vil distribuere håndboka til alle landets eldreråd. Samarbeidet mellom regjeringen, KS og Pensjonistforbundet ble markert torsdag.

 Vi er fornøyde med at både statsråden og styrelederen i KS på denne måten anerkjenner og ser betydningen av arbeidet med et aldersvennlig samfunn. Vi tror denne håndboken vil være et viktig bidrag for å følge opp arbeidet lokalt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Fint initiativ

- Dette er et fint initiativ fra Pensjonistforbundet. Det er kjempeviktig at eldrerådene brukes aktivt. Håndboka viser gode eksempler fra kommuner som har gjort et godt arbeid, sier styreleder i KS Bjørn Arild Gram. 

- Håndboka er et viktig element i Leve hele Livet. Det er stort engasjement i kommunene for dette, men jeg tror det også er behov for flere gode råd og vink på veien for å forstå hva et aldersvennlig samfunn er. Målet er at mennesker skal leve aktive og gode liv. Jeg håper vi skal lykkes med dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Senteret for et aldersvennlig Norge vil også følge opp arbeidet. 

- I kommunene er det mange ressurssterke eldre med mye erfaring, som er en viktig ressurs i dette arbeidet, sier leder av Senteret for et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen.