-Skremmende behandling av pensjonistene

Publisert: 19/03/2022 Oppdatert: 22/03/2022
– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp politikken sin fra sin tid i opposisjon men vi er glad for at SV følger opp i VG med å dra lasset for pensjonistene, sier den tidligere Fagforbund-lederen, nå leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Han er svært kritisk til forslaget regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om endringer i folketrygdloven som svekker økonomien betydelig for minstepensjonistene.

 – Pensjonistene har hatt kjøpekrafts-nedgang i mange år og nå topper det seg med strøm og matvarepriser ute av kontroll. At man i en sånn situasjon ikke tar særlig hensyn til de som har lav pensjon, viser en virkelighetsforståelse som er skremmende, sier Davidsen til VG.

Helt fra starten av året har det pågått samtaler mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om endringer i folketrygdloven.

– Regjeringspartiene har ikke vist vilje til å forhandle. Nå går regjeringen, tross det som står i Hurdalsplattformen om å øke minstepensjonen, sammen med Høyre for å finne flertall for et forslag som i praksis svekker minstepensjonene. Det kan vi ikke være med på, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til VG.
Hun er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Nå er samtalene brutt – fordi SV og regjeringen ikke klarer å bli enige om minstepensjonen.
Regjeringspartiene Ap og Sp har likevel sikret flertall for sitt forslag - i en avtale med Høyre.

– Vil øke minstepensjonen
Bergstø sier til VG at SV vil regulere minstepensjonen i takt med lønnsveksten, ikke som et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, slik regjeringen vil.

– Og vi vil øke minstepensjonen med 7500 kr årlig fra og med statsbudsjettet for 2023, frem til minstepensjonen når fattigdomsmålet EU60.

Hun sier at de også vil at pensjonistorganisasjonene skal få tilbake forhandlingsrett i forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene.

Arbeids- og sosialkomiteen leverte sin innstilling torsdag, hvor regjeringen fikk flertall for sitt forslag ved å vende seg til Høyre. Saken skal voteres over i Stortinget torsdag 24. mars.

– Med andre ord blir minstepensjonistene fattigere for hvert eneste år, sier Bergstø.
Hun retter kraftig skyts mot regjeringen.
– Med økte strømpriser, økte matvarepriser og høyere drivstoffutgifter er det dypt provoserende og urettferdig at regjeringen kutter i minstepensjonen. Dette er en gruppe som fra før er blant landets fattigste.