Oslo: Eldreomsorgen i endring

Publisert: 24/10/2021 Oppdatert: 24/10/2021
Temaet «Eldreomsorgen i endring» engasjerte de frammøtte under Oslopensjonistenes medlemsmøte.

Det måtte settes inn ekstra stoler for at alle de om lag 70 frammøtte skulle få sitteplass da Styreleder i Oslopensjonistene, Oddbjørn Grønset, ønsket velkommen til det åpne medlemsmøtet. Den inviterte foredragsholderen, Helge Jagmann, Sykehjemsetaten i Oslo, snakket om «Eldreomsorgen i endring». Dette var et tema som interesserte forsamlingen – det merket en ikke minst på de mange spørsmål og ytringer.

Det vil føre for langt å gjengi et timers foredrag her, men viktig var det at han kunne trekke opp grensene mellom hva som var sykehjemmenes ansvar og bydelenes ansvar innen eldreomsorgen.

Her er noen sentrale momenter fra Helge Jagmanns innlegg:

Fakta om sykehjemsetaten

 • Landets største drifter av heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og Oslo kommunes nest største etat 
 • Drifter fire helsehus og 38 langtidshjem
 • 1 400 000 liggedøgn 
 • 1 000 000 vakter 
 • 8 000 medarbeidere 
 • Cirka halvparten av tilbudet driftes av kommunen og vel tredjeparten driftes av private (ideelle og kommersielle) 
 • Avhengig av å selge plasser for å få inntekter til å drifte dem 

Ernæring

 • Flere bor lengre i eget hjem med helsetjenester der 
 • De som flytter inn på sykehjem er sykere og bor der kortere 
 • Sykehjemsetaten kartlegger høyest andel beboere for underernæring i Norge med 93 prosent 49 prosent er underernærte eller risikerer å bli det. 
 • Mange beboere trenger mye bistand i matsituasjonen av helsemessige årsaker
 • Alle måltider lages fra bunnen lokalt på sykehjemmet, unntatt middagen som lages av faglærte kokker på produksjonskjøkken 
 • Lunsjen er et prioritert satsningsområde 
 • Tester ut måltidsverter på fire sykehjem 
 • Tester ut menyvalg på Vinderenhjemmet der beboere velger mellom ulike retter fra meny 
 • I 2022 testes det ut spisevenn hvor beboere får mer bistand ved måltidet

Nye digitale løsninger
- frigjør mer av ansattes tid til pasientkontakt 

 • Digitalt nattilsyn 
 • Trener i VR på å jobbe i nye bygg før bygget er ferdig 
 • Sensorløsninger i nye bygg 
 • Sensorer i forbruksmateriell GPS og trygghetsteknologi 
 • Pårørende- og beboerkommunikasjon