Teknologiambassadører er en katalysator til å nå fram til sårbare eldre

Publisert: 05/01/2022 Oppdatert: 05/01/2022
Teknologiambassadører er en katalysator til å nå fram til sårbare eldre
Mange eldre kan få en mye bedre hverdag ved hjelp av hjelpemidler som tilbys innenfor alle grener og områder av livet, og som kan gjøre hverdagen og livet mye enklere. Ofte er det leverandøren av teknologi og kommunene som legger premissene, mens brukerrepresentantene blir glemt. 
For bedre å sikre at brukernes interesser blir ivaretatt, har Pensjonistforbundet startet med opplæring av velferdsteknologiambassadører. Ambassadører skal være pådrivere i sine kommuner. Prosjektet er ikke helt nytt, men trenger en revitalisering.

Velferdsteknolog Per Sætre
En av de som har tatt kurset i Velferdsteknologi er Per Sætre (bildet) i Oslo. Han har gått ut og presentert seg i bydel Østensjø, og fått merke at det er stort behov for hans kompetanse og ståpåvilje.

-Som teknologiambassadør skal jeg være et bindeledd mellom våre medlemmer og offentlige tjenester i kommunen. Hovedoppgaven vil være dialog med kommunen om utvikling av teknologi som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for de eldre. Bl a. vil det innebære å inspirere kommunen til utvikling av nye tjenester innen området, sier en ivrig Per til Oslopensjonistenes webredaktør. 

Blant annet tenker Per viktigheten av å få bedre kontakt med Eldrerådet for å diskutere nærmere sin rolle som teknologiambassadør. I tillegg til dette kommer oppgaven med å hjelpe de eldre i møtet med den teknologiske hverdagen. 

-I møte med bydel Østensjø har vi foreløpig avtalt at jeg vil kunne bidra på seniorsentrene og vi tenker å begynne på senior og Omsorgsbygg U2 på Bøler. Her vil jeg kunne være til stede å veilede brukere i møte med data og mobilbruk, framholder Per. 

-Det vil bli sendt ut informasjon til brukere i bydel Østensjø om meg og mine oppgaver, og hva jeg kan bidra med på eldresentre. Det er så langt vi har kommet foreløpig. Bydelen tenker også at vi på sikt kan ha en form for dataopplæring på eldresentre.

-Når det gjelder opplæring av f.eks. Medisindispensere vil dette være en 
oppgave som tilligger hjemmetjenesten, men jeg får grundig informasjon om dette. 

Per Sætre opplyser at det vurderes å ta i bruk et nytt hjelpemiddel, Komb proff. Dette er en form for enkel iPad som kan brukes til å snakke med bl.a pårørende. Her tenker bydelen at jeg vil få grundig innføring i dette verktøyet, og vil kunne bidra med assistanse for brukere.

Velferdsambassadøren har også liggende et par VR briller her hjemme som jeg har tenkt å introdusere for bydelen senere.

-Det er mine tanker så langt i denne prosessen som utvikler seg litt som tiden går, slutter Per Sætre.

Kontakt:

Per Sætre
Mobil: +4791107676
E-post: persatr4@gmail.com

Organisering av virksomheten
Teknologiambassadører har i dag en rolle som er knyttet opp mot prosjektene «Teknologiambassadører - en katalysator til å nå fram til sårbare eldre» og «Morgendagens aktivitetssentre» i Pensjonistforbundet, opplyser Unni Olimb Norman i Pensjonistforbundet. 

-For å oppnå gode resultater er det en fordel å ha dialog med lokal pensjonistforening. Ta gjerne kontakt med lederen, og tilby å komme på et medlemsmøte for å informere. 
Ellers oppfordrer vi til å snakke om velferdsteknologi i de foraene dere er. 

– Vi trenger ambassadører som både skal ha en rolle opp mot landets kommuner, og ikke minst være med å trygge hverdagen for helt vanlige pensjonister, forteller Unni Olimb Norman (bildet). 
Hun er prosjektleder i Pensjonistforbundet, ansatt for å jobbe nettopp med rekruttering av ambassadører til velferdsteknologiområdet.

– Målet er å få på plass 400 ambassadører fordelt over hele landet. Så vil vi kurse opp mot 200 nå i høst og 200 neste vår. De vi ønsker som teknologiambassadører, er pensjonister, gjerne nylig pensjonert, som ønsker å bidra med meningsfylt frivillighetsarbeid.

Velferdsteknologi
Mange eldre kan få en mye bedre hverdag ved hjelp av hjelpemidler som tilbys innenfor alle grener og områder av livet, og som kan gjøre hverdagen og livet mye enklere.
Denne typen hjelpemidler blir ofte betegnet som velferdsteknologi. Med det menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet.

 

Begrepet velferdsteknologi er, ifølge Unni Olimb Norman, videre enn de fleste tror:
– Briller er jo velferdsteknologi, så det handler ikke kun om det digitale. 
Velferdsteknologi er hjelpemidler som gjør at du fungerer godt i hverdagen, og dermed skaper et aldersvennlig samfunn, det vil si et samfunn for alle.

 

Pådrivere i kommunene
Prosjektet med slike ambassadører er ikke helt nytt, men trenger en revitalisering.
- For det er viktig å sette velferdsteknologi på dagsorden rundt om i lokalsamfunnene, sier Unni Olimb Norman.

 

Hun understreker at velferdsteknologiambassadører skal være pådrivere i sine kommuner. For ofte er det leverandøren av teknologi og kommunene som legger premissene, mens brukerrepresentantene blir glemt.
Over 70 personer har til nå meldt sin interesse for å bli en av Pensjonistforbundets 400 ambassadører for velferdsteknologi.

 

BLIR DU MED PÅ LAGET?
Har du lyst til å prøve deg som velferdsambassadør?
Litt om deg: Vi ønsker at du liker å lære nye ting og at du ser verdien av gode brukeropplevelser for eldre. Vi ønsker deg som ser at dette er en flott mulighet til å engasjere seg for en god sak. Du vil få opplæring i tillegg til at du hele tiden har et støtteapparat rundt deg.

Kontakt:

Unni Olimb Norman
Prosjektleder - velferdsteknologi / teknologiambassadører
Tlf 97 61 09 34

pf@pensjonistforbundet.no