Flytting avhjemmesiden

Publisert: 18/04/2023 Oppdatert: 18/04/2023
Hjemmesiden til Oslopensjonistene flyttes
Vi har besluttet å avslutte denne hjemmesiden og i steden gå over til å brukte vår hjemmeside på pensjonistforbundets hjemmeside. Du finner vår side der under Oslo og lokallag.