OsloPENSJONISTENE

[

Organisasjon for vel 3.000 medlemmer

Oslopensjonistene er en av medlemsforeningene i landssammenslutningen Pensjonisteforbundet - og har medlemmer over hele Oslo.

Medlemsarbeidets mål: Tydelig, sterk og synlig er vårt nye handlingsprogram for 2018 til 2021. Det er vedtatt ny visjon og nye verdier for Pensjonistforbundet i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er bygget opp med visjon, overordnede mål og verdier. Selve programmet bygger på fire programområder:

1. Politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelsivitet


Aktivitet og innflytelse

Både Oslopensjonistene og bostedsforeningene har medlemmer i Eldrerådene i bydelene i Oslo Kommune. Gjennom disse har pensjonistene mulihet for å påvirke utformingen av tiltakene for eldre i Oslo.

Eldrerådenes formål

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

 

BYDEL

NAVN

PENSJONISTFORENING

ALNA

Ivar Leveraas, leder

Den gamle Garde

 

Einar Lonstad, nestleder

Ellingsrud pf

 

Wenche Thomassen

Fagerholt pf

 

Jorun Hallingstad

Hellerud pf

 

Ellen R Juell

Hellerud pf

 

John Sørå

Ikke medlem hos oss

 

Kari Fagernes Pedersen, vara

Fagerholt pf

 

Camilla Tomren

Sekretær

BJERKE

Tor Henriksen, leder

Ikke medlem

 

Ruth Tomter, nestleder

Veitvet og Linderud pf

 

Tor Hartmark Berge

Ikke medlem

 

Raa, Bjørn Heidenreich

Ikke medlem

 

Gunvor Hedemann

Øvre Disen pf

 

Arvid Hegbom

Årvoll pf

 

Esmaeil Akbari

Ikke medlem

 

Synnøve Folde

Den gamle Garde

 

Hilde Selstø

Sekretær

FROGNER

Ellinor Sundseth, leder

Ikke medlem PF

 

Unni Høyland, nestleder

Ikke medlem pf

 

Elisabet Solem

Ikke medlem pf

 

Hans Magnus Borge

Ikke medlem pf

 

Knut Erik Jørgensen

Venner i vest

 

Bergfinn Aabø

Venner i vest

 

Jan Helge Rognaldsen

Ikke medlem pf

 

Anne Kruke Indreberg

Sekretær

GAMLE OSLO

Berit Dahl, leder

Ikke medlem i PF

 

Ingeborg Øie, nestleder

 

 

Emil Flaten Gansmoe

Oslopensjonisetene

 

Randi Bakkejord

Ikke medlem i PF

 

Pamela Valland

Ikke medlem

 

Eva Marie Mathisen

Finnmarkspensjonistene Oslo

 

Bente Moseng

Ikke meldem i PF

 

Torhild Hornslien, vara

Den gamle Garde

 

Else Brit Renngård, vara

Den gamle garde

 

Hanne Heggheim

Ikke medlem

 

Vibeke Mathiesen

Sekretær

GRORUD

Jan Skistad, leder

Romsås pf

 

Anders Bjørnsen, nestleder

Ammerud pf

 

Bodil Nordvik

Romsås pf

 

Jorun Lerbak

Grorud og omegn pf

 

Bjørg Sunde

Ammerud pf

 
 

 

Stein Winther-Larsen

Ikke medlem i Pf

 

Anne Stålung

Sekretær

GRÜNERLØKKA

Sverre Dahle, leder

Ikke medlem i PF

 

Eirin Faldet

Oslopensjonistene

 

Britt Olsen

Ikke medlem i PF

 

Randi Svingseth

Oslopensjonistene

 

Jens Johannesen

Ikke medlem i PF

 

Roger Storslett

Sekretær

NORDRE AKER

Bjørn Erikson, leder

LOs pensjonistlag

 

Bjørn Gilbert, nestleder

Korsvoll 60+

 

Helga Hars

Ikke medlem i Pf

 

Liv Torgersen

Pf B21

 

Elisabeth Koren

Ikke medlem i Pf

 

Inger Syverud

Firern pf

 

Bjørg Vestvik, vara

Korsvoll 60+

 

Gunnar Bøhmer, vara

Ikke medlem i Pf

 

Brita Østvold, vara

Ikke medlem i Pf

 

Grete Tunsjø, vara

Flt avd. 4 oslo/Akersh pf

 

Linn Dahl Eikås

sekretær

NORDSTRAND

Rolf Asbjørnsen, leder

Nordseter pf

 

Else Martol Hansen

Ikke medlem i Pf

 

Solfrid Lyngroth

Ikke medlem i Pf

 

Kirsti Dahl

Ikke medlem i Pf

 

Knut-Owe Karlsen

Ikke medlem i Pf

 

Thor Emil Granlund, vara

Ikke medlem i Pf

 

Jan Pedersen, vara

Ikke medlem i Pf

 

Per Anders Stalheim, vara

Ikke medlem i Pf

 

Inger Borgen, vara

Nordseter pf

 

Einar Kjosmoen, vara

Nordstrand pf

 

Camilla Bøe,

sekretær

SAGENE

Erik Hansen, leder

Ikke medlem i PF

 

Unni Blomberg

Oslopensjonistene

 

Steinar Simonsen

Oslopensjonistene

 

Willy Østvold, vara

Oslopensjonistene

 

Kjell Bakken

Kjelsås pf

 

Thor Øistein Endsjø

Ikke medlem i PF

 

Harald Øyen

Coop pf

 

Ingvild Sundrønning, vara

Ikke medlem i PF

 

Eva Anne Thomsen, vara

Ikke medlem i PF

 

Annik Heger

Ikke medlem i PF

 

 

Sekretærmail:

ST.HANSHAUGEN

Berly Lund Grønning, leder

Oslopensjonistene

 

Gunnar Hanssen, nestleder

Ikke medlem i Pf

 
 

 

Berit Jørgensen

Oslopensjonistene

 

Trygve Lindsjørn

Ikke medlem i Pf

 

Inger Øien

Ikke medlem i Pf

 

Nenad Doder

Oslopensjonistene

 

Gunnnar Berge Lindholm, vara

Oslopensjonistene

 

Ole Chr. Ulleberg, vara

Oslopensjonistene

 

Marit Bjørneby, vara

Ikke medlem i Pf

 

Vidar Isaksen

Ikke medlem i Pf

 

Anita Fritz

møtesekretær

STOVNER

Laila Nikolaisen, leder

Høybråten pf

 

Jens Helgebostad, nestleder

Ikke medlem i Pf

 

Karl Per Olsen

Vestli/Stovner pf

 

Thor Henriksen

Ikke medlem i Pf

 

Grete Andberg

Høybråten pf

 

Fardowsa Omar Hussain

Ikke medlem i Pf

 

Brit Axelsen, vara

Den gamle garde

 

Tore Ludt, vara

Vestli/Stovner pf

 

Irene Lehnskaugen, vara

Vestli/Stovner pf

 

Jan Hovelsås

Ikke medlem i Pf

 

Inger Synnøve Rognlien

Høybråten pf

 

Jamil Syed

Ikke medlem i Pf

 

?

Sekretær

VESTRE AKER

Per E. Koch, leder

Ikke medlem i Pf

 

Jennifer Brook, nestleder

Vestre Aker pf

 

Ola Ramstad, medlem

Vestre Aker pf

 

Terje Bjøro

Vestre Aker pf

 

Hanne Dahlbæk Bruknapp

Ikke medlem i Pf

 

Tom Hargreaves

Ikke medlem i Pf

 

Inger-Marie Ytterhorn

Vestre Aker pf

 

Tor Linnae, vara

Ikke medlem i Pf

 

Lasse Stake, vara

Ikke medlem i Pf

 

Alf Skaug, vara

Venner i Vest

 

Ruth Marie Nyrud Hansen

Vestre Aker pf

 

Helge Bjørhaug

Ikke medlem i Pf

 

Inger Thommessen

sekretær

ULLERN

Berit Jensen Riis, leder

Ikke medlem i PF

 

Tore Ruud, nestleder

Ikke medlem i PF

 

Vigdis Langholt

Ikke medlem i PF

 

Turid Manshaus

Ikke medlem i PF

 

Eivind Moland

Ikke medlem i PF

 

Berit Seljelid

Ikke medlem i PF

 

Liv Terjesen

Ikke medlem i PF

 

Antje Egede-Nissen, var

Ikke medlem i PF

 

Oddveig Figenschau, vara

Oslopensjonistene

 

Ole Geshe, vara

Ikke medlem i PF

 
 

 

Brit Kavli, vara

Ikke medlem i PF

 

Knut Riis, vara

Ikke medlem i PF

 

Nancy Torp, vara

 

 

Giske Edvardsen

Rådssekretær

SØNDRE NORDSTRAND

Arild Andersson, leder

Ikke medlem i PF

 

Anne-May Tysland, nestleder

Klemetsrud pf

 

Thorbjørn Hansen

Klemetsrud pf

 

Inger Helseth

Holmlia pf

 

Marit Bjerlien

Ikke medlem i PF

 

Jørunn Wenche Kristoffersen

Holmlia pf

 

Åslaug Elvebakk

Holmlia pf

 

Muhammed Saeed Aktar

Ikke medlem i PF

 

Shahbaz Tariq

Oslo sporveiers pf

 

Kjell Martinsen

Holmlia pf

 

Odd Didriksen, vara

Klemetsrud pf

 

Gerd Karlstadstuen, vara

Ikke medlem i PF

 

Terje Tørring, vara

Ikke medlem i PF

 

Erik Rosendal. vara

Ikke medlem i PF

 

Jan Sahl, vara

Ikke medlem i PF

 

May-Brit Bastiansen

Ikke medlem i PF

 

Finn-Egil Elster, vara

Oslopensjonistene

 

Eva Grimsmo Gaarder

Sekretær

Bydel Østensjø

Tom Rellsve

Ikke medlem i PF

 

Kari Heiberg

Ikke medlem i PF

 

Borgny Flatlandsmo

Direktemedlem Oslo

 

Berith Holm

Ikke medlem i PF

 

Knut Elgsaas

Ikke medlem i PF

 

Edna Thomassen

Ikke medlem i PF

 

Dag Erik Johnsen

Sekretær

Vedtekter for Oslopensjonistene

§ 1 — Formål

Oslopensjonistenes (OP) formål er å samle alle pensjonister i Oslo som ikke naturlig hører inn i noen av Fylkesforeningens øvrige foreninger.

OP vil aktivt fremme og synliggjøre medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser i tråd med Pensjonistforbundets politikk.

§ 2 — Retningslinjene

 Disse vedtektene er underlagt retningslinjer for foreninger tilsluttet Pensjonistforbundet.

Foreningens navn er Oslopensjonistene (OP) . Foreningen er gitt anledning til å benytte Pensjonistforbundets logo.

I tilfelle det oppstår uenighet om tolkning av disse vedtektene mellom OPs styre og Pensjonistforbundet Oslo (fylkesforeningen), må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet.

OP er åpen for medlemskap for alle som ønsker det.

§3 — Årsmøte

OPs årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Styret skal varsle medlemmene om dato for årsmøte senest 2 – to - uker i forveien og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. I tilfeller hvor OP ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra fylkesforeningens styre.

§4 — Årsmøtets saker

Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes fylkesforeningen.

Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

§ 5 — Styret

OPs styre består av leder, kasserer, 4 – fire - styremedlemmer og 2 – to - varamedlemmer som velges på årsmøtet.

I OPs styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

§ 7 — Andre valg

Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.

Årsmøtet velger representanter til fylkesforeningens årsmøte.

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall og skriftlig, hvis noen ber om det.

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 - to - år om gangen, med unntak av varamedlemmer til styret, som velges for 1 –ett -år. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 - ett - år og resten for 2 - to - år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 - tre - ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.

Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3.

Vedtatt i årsmøte den 11.02.2020


[

REFERAT

ÅRSMØTE OSLOPENSJONISTENE 2021

 

Sted: Oslo Kongressenter, Oslo

Tid: 24.08.21 kl. 1300

 

Sak l: Styreleder Oddbjørn Grønset ønsket velkommen, og foretok åpning av årsmøtet.

 

Sak 2: Årsmøtets lovlige innkalling

Styreleder gjennomgikk hvordan innkallingen var gjennomført, og foreslo å godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak:

lnnkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent

 

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Oddbjørn Grønset foreslås som møteleder. Jan Otto Veiseth foreslås som referent. Vedtak:

Enstemmig godkjent

 

Sak 4: Valg av to til å underskrive protokollen

Som protokollunderskrivere ble valgt Brit Håland og Per Sætre. Vedtak:

Enstemmig vedtatt

 

Sak 5: Årsberetning for 2020

Beretningen var offentliggjort på forhånd på websiden. Styreleder Grønset spurte om det var ønskelig med en punktvis gjennomgang av beretningen. Ingen krevde det.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

 

Sak 6: Regnskap med godkjenning av styrets honorar

Regnskapet var offentliggjort på forhånd på websiden. Kasserer Ramdahl kommenterte sentrale punkter i regnskapet.

Vedtak:

Regnskapet ble godkjent og fastsatt som foreningens endelige regnskap. Det framlagte forslaget til styrehonorar ble enstemmig godkjent.

 

Sak 7: Budsjett med kommentarer for 2021

Budsjettet var offentliggjort på forhånd på websiden. Kassereren kommenterte budsje t tet.

Vedtak :

Enstemmig godkjent.

 

Sak 8: Innkomne forslag

Styreleder opplyste at det var sendt ut invitasjon til å komme med forslag. Styret fremmet følgende forslag:

 

Forslag til endring av §2, punkt l, for fylkesforeninger.

 

l

 

Paragrafens nåværende ordlyd:

Fylkes-/regionforeningens årsmøte holdes i marsmåned hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 4, fire, ukers varsel. l tilfeller hvor dette er vanskelig, må det søkes om dispensasjon fra Pensjonistforbundets sentralstyre. Det velges 1, en, representant for hvert påbegynt 100, hundre, medlemmer, dog ikke mer enn 3, tre, representanter fra hver forening.

Styret i Oslopensjonistene fremmer forslag om følgende tillegg:

Fra store foreninger velges i tillegg 1 - en - representant for hver påbegynt 1000, tusen, medlemmer, dog ikke over 3 - tre - ekstra-representanter fra hver forening.

 

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 9: Valg

Styremedlem Berly Lund Grønning hadde frasagt seg gjenvalg. Steinar Simonsen la fram valgkomiteens innstilling.

Funksjon

Navn

Periode

Styremedlem

Torild Lien Utvik

2 år Gjenvalg

Styremedlem

Anne-Lise Løfsgaard

2 år Ny

Varamedlem

Nenad Doder

1 år Gjenvalg

Varamedlem

Helen Berg Sørensen

2 år Ny

 

Valgkomite:

Styrets forslag:

Anne Skomedal, Gjenvalg Brit Håland, Gjenvalg Steinar Simonsen, Gjenvalg

 

Vedtak:

Valgene ble vedtatt med akklamasjon

Click edit icon to edit content]