Pensjonistforbundet

Partipolitisk uavhengig og nøytral

Selv om det i Pensjonistforbundet jobbes med politikk hver eneste dag, er organisasjonen partipolitisk uavhengig. Hvilke partier som støtter vårt syn, varier derfor fra sak til sak.

Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som kontinuerlig jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig. Organisasjonen er ikke bundet til noe politisk parti eller retning, men er tuftet på egne verdier og et eget handlingsprogram som er stemt fram av organisasjonens tillitsvalgte.

Selv om handlingsprogrammet er partipolitisk nøytralt, fremmer det klare syn på hvordan eldrepolitikk bør føres i Norge. Men de politiske ståstedene i enkeltsaker er ikke sammenfallende med ett politisk parti, men finner støtte i ulike partier fra sak til sak. Derfor er det viktig at Pensjonistforbundet hele tiden etterstreber å ha et konstruktivt og godt samarbeid med alle partier som er representert på stortinget, slik at alle politikerne hele tiden blir minnet om pensjonistenes viktigste kamper. På den måten får vi på vegen av våre medlemmer gjennomslag i de sakene som i størst grad påvirker pensjonisters hverdag.