Reportasjer

 

Nenad Doder har rik erfaring fra NAV

-Jeg måtte ha noe meningsfullt å gjøre; ikke bare sitte der, da jeg gikk av som pensjonist. Jeg fant ut at Caritas har kontor i Oslo, og meldte meg som frivillig der. Og så meldte jeg fra at jeg kunne tenke meg å gjøre en jobb for nystiftede Oslopensjonistene. Jeg fikk tilslag begge steder.

Det forteller en oppglødd Nenad Doder (bildet). Nenad kommer opprinnelig fra Sarajevo. Han ble tidlig Norges-venn. I 1958 kom familien til Stavern fordi faren fikk en utdanningsstilling i ortopedi. Nanad rakk to år i norsk folkeskole før familien flyttet tilbake. (Det lille bildet tv) Nenad var flere ganger tilbake i Norge – blant annet deltok han på en internasjonal sommerskole i 1971 hvor han blant annet fikk hilse på Kong Olav.

I 1992 tok han skrittet fullt ut og flyttet med familien til Kristiansand. – Norge var på den tiden et land med ordnede forhold i motsetning til Jugoslavia. Og i og med at jeg hadde opparbeidet et godt forhold til Norge, var ikke valget vanskelig, sier Doder ettertenksomt.

Rik erfaring fra NAV

Doder er utdannet forretningsadvokat, og fikk jobb i et par private firmaer i Kristiansands-området. I 1998 fikk jobb ved Trygdekontoret i Kristiansand – NAV fra 2006. Det har vært hans arbeidsplass til han gikk av med pensjon i juli 2018. Da flyttet han og kona til Nenad med en kamerat Oslo for å komme nærmere barn og barnebarn.

Som nevnt innledningsvis måtte han engasjere seg i noe – og valget falt på Caritas og Oslo Direkte pensjonistforening. I Caritas jobber han hver tirsdag med å gi råd og veiledning om rettigheter og løsninger gjennom NAV.

-I og med at jeg har en del ledig tid, kan jeg tilby de samme tjenestene til medlemmene og deres familier i vår forening, sier Nenad.

-Det ene er at de som er pensjonister vil kunne komme i en situasjon at de får behov for støtte gjennom NAV. Like aktuelt nå er at mange som står foran å gå over i pensjonistenes rekker som er i tvil om hva de skal velge. Ta for eksempel om helsa begynner å svikte når du nærmer deg 60 år. Det er ikke sikkert at det er fornuftig å «skrante» videre til at du kan ta ut pensjon ved fylte 62 år. Kanskje finnes det andre løsninger som er mer til å leve med, avslutter den aktive pensjonisten Nenad Doder.

 

Medlemstilbud

Dersom noen ønsker råd om ordninger i NAV, kan du kontakte Nenad –

helst på e-post:

Eller på telefon: 905 48 414

 


Medlemsmøte:  Gode råd om datasikkerhet

Sekstitalls medlemmer satt lydhør benket Siri Mollatt (bildet) fra Seniornett ga god råd om sikkerhet ved bruk av digitale plattformer. Hun oppfordret forsamlingen til å buke internett, men at det var en god del mennesker med onde hensikter som forsøkte å hacke seg inn på brukere av nettet i vinnings hensikt - eller for bare å skape trøbbel. Men ved bruk av kjente websider burde en kjenne seg nok så trygge. Viktigst er å ha gode passord og avstå å klikke på ukjente linker - det gjelder både på nettbrett, mobil og pc. Mollatt opplyste at Seniornett driver en utstrakt veileding overfor sine medlemmer.

Forøvrig orienterte styreleder Steinar Simonsen om kommende årsmøte og andre lagssaker, og foreningens webredaktør orienterte om foreningens etablering og bruk av digitale plattformer. Møtet ble arrangert ved Det Norske Teater, og en del av medlemmene var tilstede under teatrets arrangement Lunsj&Lyrikk.

 


Tester ut fremtidens rehabiliteringstjenester

– JEG HAR FÅTT VELDIG GOD HJELP: Harald S. Gram er en av de første som har blitt fulgt opp av ambulerende rehabiliteringsteam. – Jeg har fått veldig god oppfølging og hjelp, sier Harald S. Gram. 71-åringen er en av de første som har blitt fulgt opp av ambulerende rehabiliteringsteam.

Ambulerende rehabiliteringsteam er et samarbeid mellom Solvang Helsehus, Bydel Grorud, Bydel Stovner og Bydel Alna, som jobber på tvers av bydelene i samarbeid med eksisterende tjenester.

– Vi tester ut fremtidens rehabiliteringstjenester. Formålet er å sikre likeverdige, trygge og forutsigbare tjenester for innbyggerne, sier avdelingsleder Sigrun Eri.

Hun legger til at de er særlig opptatt av gode overganger mellom sykehus, helsehus og innbyggerens eget hjem.

Hovedpulsåren sprakk

Det var en tirsdag i slutten av april at Harald våknet opp og følte at noe var galt.

– Jeg trodde først det var mageknip, men smertene ble verre utover dagen, forteller han.

71-åringen som bor på Ellingsrud ringte selv 113 og det med god grunn.
– Hovedpulsåren sprakk. og jeg ble kjørt direkte inn på operasjonsbordet. Det er et under at jeg sitter her i dag, sier han med alvor i stemmen.

Under operasjonen oppdaget legene en blodpropp i venstre legg som de fjernet, men Harald ble lam i nedre del av foten.

– Jeg ville hjem

Fra sykehuset gikk ferden videre til Solvang helsehus. Der ble han i 18 uker.
– Jeg var glad for at jeg kunne være der, men jeg ville jo hjem til min egen leilighet, sier Harald.

Det var her ambulerende rehabiliteringsteam kom inn i bildet.
– Vår oppgave var å kartlegge hva som skulle til for at du skulle kunne komme hjem, sier Guro Person. Hun er fysioterapeut i ambulerende rehabiliteringsteam og kjenner godt til Haralds historie.

Trening, sårhjelp og tilrettelegging

– Det startet med at Harald og jeg begynte å trene sammen her på Solvang. Deretter dro vi på et hjemmebesøk for å se hvordan vi kunne tilrettelegge for at han kunne flytte hjem, sier fysioterapeuten. Etter litt over en uke flyttet 71-åringen hjem.

– Hva har teamet hjulpet deg med, Harald?

– Det har vært mye trening både hjemme og her på Solvang. Jeg har også fått hjelp til å dusje og til å kle på meg, og en sykepleier har kommet hjem til meg og stelt et trykksår som jeg har på foten.

– Helt i starten kom også en ergoterapeut innom for å tilrettelegge i leiligheten og finne ut hvilke hjelpemidler du hadde behov for, legger Person til.

Én kontaktperson

Eri forteller at de som følges opp av teamet får en kontaktperson.
– Det handler om at både bruker og pårørende skal føle seg trygge og de skal vite hvor de kan ta kontakt. Slik ønsker vi å møte de utfordringene som meldes inn av brukerorganisasjonene.

Hun får støtte av Harald:
– Det er fint å forholde seg til de samme menneskene. Vi kan snakke om alt mulig når vi blir bedre kjent med hverandre.

Mål og intensiv trening

Person, som har vært Haralds kontaktperson, forteller at de i starten gjennomførte en rekke ulike tester og satte mål for opptreningen.

– Vi har trent mye på å gå trapper, sier hun med et smil.

– Med skinne på benet og krykke klarer jeg nå å gå opp trappa selv, men det er tryggere når Guro går bak meg. Da kan hun ta imot meg og jeg slipper jeg å slå bakhodet så hardt, sier han og ler.

Det er tydelig at de to har blitt godt kjent de to siste månedene. Latteren sitter løst.

Fint tilbud

Når Person og teamet avslutter sin oppfølging skal Harald følges opp av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Harald synes det er trist at Guro ikke skal besøke han hver dag, men er tydelig på at det er kjempeflott at bydelen har et slikt tilbud:

– Det må ha vært et genialt hode i kommunen som har funnet på dette.

– Vi kommer til å se hverandre her i gangene på Solvang når du skal på dagrehabilitering, forsikrer fysioterapeuten med et smil.

Ambulerende rehabiliteringsteam er et tverrfaglig sammensatt team med fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialsykepleiere
og sosionom.

Teamet jobber i Bydel Alna, Bydel Grorud, Bydel Stovner og Solvang helsehus.

Teamet foretar i en tidsavgrenset periode en helhetlig kartlegging og følger opp innbyggerne.

Sammen med innbygger og pårørende iverksettes og koordineres løsninger som fremmer mestring.

Teamet har særlig fokus på:
• å følge opp brukere i alle overganger
• systematisk og tidlig bruker- og pårørende-involvering
• relasjon, tillit og god samhandling med bruker og samarbeidspartnere

Ambulerende rehabiliteringsteam er en pilot i prosjektet «Fremtidens rehabiliteringstjeneste» i Helseetaten.